NHÀ PHỐ QUẬN HẢI CHÂU – ĐÀ NẴNG

Địa điểm: Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chủ Đàu Tư: Nguyễn Trọng Luật

Diện tích đất: 12m x 35m

Năm hoàn thành: 5/2018