NHÀ Ở

Địa điểm: Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Chủ Đàu Tư: Võ Trọng Tấn

Diện tích đất: 5mx20m

Năm hoàn thành: 4/2018