Căn hộ Vista verda

Địa điểm: Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phạm Thị Hồng Vân

Diện tích: 58.7 m2

Năm hoàn thành: 02/2018