CĂN HỘ RIVIERA POINT

Địa điểm: Quận 7 – TP.HCM

Chủ Đầu Tư: Nguyễn Khánh Toàn

Diện tích: 120m2

Năm hoàn thành: 06/2019

Căn hộ Riviera Point 1

Căn hộ Riviera Point

Căn hộ Riviera Point

Căn hộ Riviera Point

Căn hộ Riviera Poin

Căn hộ Riviera Point

Căn hộ Riviera Point

Căn hộ Riviera Point