BIỆT THỰ PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa điểm: Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chủ Đàu Tư: Lưu Văn Vinh

Diện tích đất: 8mx25 m

Năm hoàn thành: 04/2019